Disputation - Anna Dziuba

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
dziuba disputation banner
Doktorand Anna Dziuba disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Coping With Managerialism and Instrumentalism in Academic Work: Acquiring Emotional Competence, Developing Creative Ideas, and Finding Meaning"

Doktorand: Anna Dziuba

Huvudämne: Företagsledning och organisation

Avhandlingsmanuskriptets titel: Coping With Managerialism and Instrumentalism in Academic Work: Acquiring Emotional Competence, Developing Creative Ideas, and Finding Meaning

Opponent och universitet: Jukka Rintamäki, Dr.Sc.(Econ), Assistant Professor (Tenure track), Aalto University School of Business

Kustos: Janne Tienari, Dr.Sc.(Econ), Professor, Hanken School of Economics

 

 

Doktorsavhandlingen kan läsas i sin helhet här. Opens in new window

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk.  Opens in new window

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.