Disputation - Alexis Stevenson

Plats
Helsingfors,
Online
Disputation Alexis Stevenson banner
Doktorand Alexis Stevenson disputerar i ämnet Economics med avhandlingen "Essays on the Economics of Patents Measuring the value of patents using renewal information".

Doktorand: Alexis Stevenson

Huvudämne: Economics

Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays on the Economics of Patents Measuring the value of patents using renewal information

Opponent och universitet: Carlos Serrano, Associate Professor, Universitat Pompeu Fabra

Kustos: Rune Stenbacka

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via den här länken

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.