Petri Mäntysaari

Petri Mäntysaari

Title: 
Professor
Title: 
Professor
Mobile phone: 
+358 40 352 1735
Hanken phone: 
735
Hanken room: 
249
E-mail: 
petri.mantysaari@hanken.fi
Postal address: 
PB 287
65101
Vasa
Unit/subject:

Commercial Law (Vaasa)

Enhet/ämne:

Handelsrätt (Vasa)

Office hours:
Mondays 10 - 11
Mottagningstid:
Måndagar 10 - 11
Research Areas:
 • 513 Law
 • Commercial Law
 • Commercial Contract Law
 • Corporate Governance Law
 • Corporate Finance Law
 • Capital Markets Law
 • Electricity Trade Law
 • EU Law
 • Comparative Law
 • Commercial Law Theory
Forskningsområden:
 • 513 Juridik
 • handelsrätt
 • corporate governance
 • företagsfinansiering
 • kommersiell avtalsrätt
 • elmarknadsrätt
 • kapitalmarknadsrätt
 • EU-rätt
 • komparativ rätt
 • handelsrättens teori
Short CV:

MJur (Helsinki) 1988. LL.M. (Bristol) 1989. PhD (Hanken) 1998.

Professor in commercial law at Hanken since 2000. Acting associate professor 1996. Acting professor 1998.

Kort CV:

JK, Helsingfors universitet 1988. LL.M., University of Bristol 1989. ED, Hanken 1998.

Professor i handelsrätt vid Hanken sedan 2000. Bitr. professor tf. 1996. Professor tf. 1998. 

Education

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Svenska handelshögskolan, Finland, 1998

Utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1998

Courses 2018-2019

37001-V Bachelor's Thesis, Vaasa Kandidatavhandling, Vasa (2.9.2019 - 14.12.2019)
37001-V Bachelor's Thesis, Vaasa Kandidatavhandling, Vasa (20.1.2020 - 7.3.2020)
37023-V Law of Corporate Finance Law of Corporate Finance (20.1.2020 - 7.3.2020)
37021-V Company Capital, Vaasa Aktiebolagets kapital, Vasa (16.3.2020 - 9.5.2020)

Publications

Petri Mäntysaari 2018, 'Nordic Meeting 2018' Acatiimi, vol 2018, no. 5, pp. 32-34.
Petri Mäntysaari 2018, 'Användarvänlig skatterättsforskning' Skattenytt, vol 2018, no. 7-8, pp. 541-554.
Petri Mäntysaari 2018, 'Käyttäjäystävällisen oikeustieteen metodista' pp. 151-167.
Petri Mäntysaari 2017, 'Energins Silicon Valley kräver jobb' Vasabladet, vol 161, no. 196, pp. 26.
Petri Mäntysaari 2017, 'Big Data and Research Methods' Acatiimi, vol 19, no. 7, pp. 30-32.