Mira Aarnivuo

Mira Aarnivuo

Title: 
Alumnkoordinator
Title: 
Alumnkoordinator
Mobile phone: 
+358 50 552 7271
Hanken phone: 
423
E-mail: 
mira.aarnivuo@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

External Relations (Helsinki)

Enhet/ämne:

Enheten för externa relationer (Helsingfors)

Job tasks:

Plans and carries out alumni activities, the mentorship programme and events (Hanken Day, International Alumni days and alumni events in Helsinki).

 

Produces the electronic Alumni newsletter and Exchange letter.

 

Administrator of alumni information on the web and alumni database.

 

Responsible for social media communication to Alumni.

Arbetsuppgifter:

Planerar och verkställer Hankens alumnverksamhet, mentorskapsprogram samt evenemang för alumner (Hankendagen, internationella alumndagar och alumnevenemang i Helsingfors).

 

Producerar det elektroniska alumnbrevet och exchange letter.

 

Administrerar alumninformationen på webben och alumndatabasen.

 

Ansvarar för alumnkommunikation i sociala medier.