Utgående fakturering från Hanken

Ekonomiavdelningen sköter centrerat om faktureringen på Hanken, av enheterna är det endast Biblioteket som har rätt att själv fakturera. Faktureringen sker i applikationen ProE, största delen av fakturorna skickas ut elektroniskt av Itella.

Enheterna som inte fakturerar själv fyller i ett faktureringsunderlag, som tillsammans med eventuella bilagor skickas till ekonomiavdelningen/Marina Kristjankroon. Var noga med att fylla i alla uppgifter på faktureringsunderlaget!

 

För tilläggsinformation kontakta Marina Kristjankoon på ekonomiavdelningen, marina.kristjankroon@hanken.fi.

fakturering fakturor