| 08.12.2023

Studenter inspireras till startup-tänkande i storföretag

Studenterna Jessica Eklöf och Kaj Niemi i Hankens korridor
Det blir allt viktigare att ekonomistudenterna lär sig att tänka som entreprenörer, även om de kanske aldrig vill starta ett eget företag. Via forskningsområdet corporate entrepreneurship hjälper Hanken studenterna att implementera en startup-mentalitet i redan befintliga bolag.

Corporate entrepreneurship handlar om de åtgärder som organisationer vidtar i strävan efter förnyelse, till exempel hur de vill ompositionera sig strategiskt, skapa innovativa affärsmodeller eller ta sig in på nya marknader. Målsättningen är att föra in de egenskaper som uppstartsbolag har i större företag. 

– Det talas ofta om värdet av entreprenörskap utanför organisationerna, men det är också viktigt för existerande företag att fortsätta med sitt innovationsarbete. Det gäller att dra nytta av entreprenörsandan i organisationen, konstaterar April Spivack, biträdande professor i entreprenörskap, företagsledning och organisation på Hanken.

April Spivack i Hankens trappuppgång
Biträdande professor April Spivack

Svårt att hitta rätt balans

Allt fler större företag etablerar interna inkubatorer. Här gäller det att hitta rätt balans så att inkubatorerna är en del av företaget samtidigt som verksamheten behåller en viss distans från den övriga företagsstrukturen.

Även om det finns en entreprenöriell anda i många bolag menar Spivack att man kämpar med att finna jämvikt mellan effektivitet och innovation.

– Ofta visar ny teknik eller nya framsteg till en början sämre resultat jämfört med befintliga lösningar, så det finns en fördröjning innan de nya investeringarna kommer i kapp och överträffar de redan befintliga. Initialt kan det verka som en dålig investering, men om företagen inte investerar tillräckligt i framtiden så garanterar de på sätt och vis ett framtida misslyckande, säger Spivack.

Det kan även finnas kulturella utmaningar inom organisationen och människor som känner sig oroliga inför förändringar.

– Företag måste överväga en mängd saker för att göra dessa förändringar. Det är därför som det är så svårt att få det rätt.

Värdefulla insikter för framtiden

Spivack undervisar kursen Advanced Corporate Entrepreneurship, som ingår i en tredelad helhet där studenterna till exempel lär sig hur man tillämpar entreprenöriella förhållningssätt inifrån befintliga företag, som Nokia och Fazer, och hur företag kan revidera sina affärsmodeller med tanke på AI och deep tech. 

Studenterna Jessica Eklöf och Kaj Niemi, som gick kursen, tyckte båda att den var mycket bra.

– De ämnen som ingick i kursen är relevanta för dagens arbetsliv, som hur man tänker kreativt och hur man skapar en psykologiskt trygg arbetskultur. Idag behöver vi ett annat slags ledarskap än vad vi kanske är vana vid. Man måste låta folk veta att det är ok att försöka och misslyckas, säger Eklöf.

Eklöf och Niemi sökte till Hanken efter att redan en längre tid ha varit i ute arbetslivet. Båda arbetar heltid vid sidan av studierna, Eklöf som storkundansvarig på medieföretaget Schibsted och Niemi som avdelningschef med ansvar för utveckling på telekomföretaget BaseN, som han var med och grundade.

Eklöf började sina studier i höstas och Niemi, som också har gått Hankens EMBA-program, går sjätte studieåret.

– Vi har lärt oss att tänka utanför ramarna och det har varit jättebra att få testa olika idéer i praktiken på jobbet. Det har också varit trevligt att få dela med mig av min arbetslivserfarenhet med yngre studiekompisar, säger Niemi.

Han lyfter särskilt fram diskussionerna under föreläsningarna kring akademiska artiklar som berörde olika teman varje vecka, såsom företagsinnovation, företagstävlingar, ledarskapstyper och belöningssystem. Med hjälp av AI skulle studenterna producera två videobloggar i veckan för att sammanfatta vad de lärt sig från veckans diskussioner.

Eklöf, som är intresserad av både affärsutveckling och ledarskap, säger att kursen har gett henne konkreta verktyg för arbetslivet, både nu och längre fram.

– Jag ser mig själv som en entreprenör och en person som tycker om att ta ansvar, och kanske kommer jag en dag att få jobba som VD eller styrelseproffs för ett större företag. Jag är säker på att jag kommer att ha stor nytta av allt jag lärt mig under den här kursen.

Biträdande professor April Spivack säger att hon hoppas att studenterna efter kursen kommer att hålla fast vid sin entreprenörsanda.

– Jag vill att de ska veta att det finns möjligheter både inom och utanför en organisation. Deras karriärväg kommer säkert att vara ganska krokig, men vi strävar efter att ge dem alternativ för att hitta det som ger dem inspiration och motivation.

Text och foto: Jessica Gustafsson

Läs mer:
Hanken får bidrag från Erling-Perssons stiftelse för att fokusera på ny typ av entreprenörskap – anställda entreprenörer