| 10.04.2018

Wärtsiläs Roger Holm vald till ny styrelsemedlem för Hanken

Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.

Vi är väldigt nöjda över valet av Roger Holm, säger professor Eva Liljeblom, universitetskollegiets ordförande. Holm har en gedigen bakgrund som inkluderar flera topposter vid Wärtsilä och hans utnämning stärker förhållandet mellan Hanken och näringslivet.Roger Holm är född 1972 och är ekonomie magister från Hanken i Vasa med finansiell ekonomi som huvudämne.Holm efterträder Anna Häggblom som lämnar styrelsen på egen begäran. Hanken tackar Anna Häggblom för hennes insats som styrelsemedlem.Styrelsen har tio medlemmar varav fyra representerar näringslivet och övriga intressenter. De övriga externa medlemmarna är Björn Wahlroos (styrelseordförande för Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (vd för Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) och Lars Ågren (högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm). Den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig 31.12.2018.