| 13.12.2017

Studiestödsfrågor handläggs enbart på FPA

Hanken handlägger inte längre studiestödsärenden eller står till tjänst med någon specifik rådgivning i studiestödsfrågor för de studerande.

Studiestödsnämndernas verksamhet vid universiteten i Finland inleddes år 1969, men upphör senast 1.1.2018 och verksamheten flyttar i sin helhet till FPA. Sara Schultz som jobbat med studiestödsfrågor vid Hanken kommer att övergå i FPA:s tjänst från och med årsskiftet.Läs mera om studieförmånerna på FPA:s webbsida 

Studiestödsnämnden på Hanken

Studiestödsnämndens medlemmar höll sitt sista möte och gravöl 28.11.2017