Pedagogisk fortbildning: ansök om att få delta i IMTA

Pedagogisk fortbildning: ansök om att få delta i IMTA

Den undervisande personalen erbjuds möjlighet att delta i International Management Teachers Academy 16-27.6.2019 i Bled, Slovenien. Intern deadline är 11 januari 2019.