| 28.05.2018

Kan man lura en finlandssvensk?

I nästa nummer av Hankentidningen intervjuas professor Peter Matthews, expert på beteendeekonomi och uppvuxen med tvåspråkighet i fransk-engelska staden Quebec i Kanada.

Han delar med sig ett exempel på sina hypoteser: du har två personer och säger till den ena att den får tio euro som ska delas med den andra. Godkänner den andra ditt bud får båda den utlovade delen. Accepterar den andra inte, går bägge miste om summan.
-    Utför jag det här experimentet på svenska med en tvåspråkig finlandssvensk så är det mer sannolikt att personen avböjer ett dåligt bud. Men gör jag det på finska torde det gå tvärtom, eftersom olika delar av hjärnan arbetar beroende på vilket personens dominanta språk är, säger Matthews.Missa inte heller vår rapport från jubileumsseminariet då Hankens kompetenscentra för humanitär logistik, HUMLOG, firade sitt 10-årsjubileum. En av huvudtalarna var Pekka Haavisto:– Man behöver inte alltid erbjuda de nödställda färdiga lösningar. För människor i en kris kan det vara en del av överlevnaden att ha en arbetsuppgift och att till exempel bygga sitt eget hus av lokala material.Hankentidningen finns hos dig 30.5! 

HUMLOG fyllde 10 år