| 20.10.2020

Intervju med Hankens studiecoach

studiecoach
Vi ställde några frågor till Hankens studiecoach Alexandra Ohls om vad studiecoaching är och när man kan vända sig till henne. Hon ger också några tips om hur man studerar effektivt och håller motivationen uppe.

Hej Alexandra Ohls, du jobbar som studiecoach på Hanken. Vad är en studiecoach egentligen? 

Som studiecoach på Hanken fungerar jag som ett bollplank och stöd för studenter och doktorander i frågor som är kopplade till studieförmåga och motivation. Jag håller individuella coachsamtal där vi tillsammans försöker hitta lösningar som fungerar för just den personen. Samtalen är konfidentiella.  

Varför ska jag boka tid hos dig? 

Om det är något du går och grubblar på eller tänker att det kunde vara bra att tala med någon om till exempel utmaningarna med distansstudier, hur du ska komma igång med dina studier på ett bra sätt eller hur du ska få kandidatavhandlingen eller gradun skriven, då är det en bra idé boka in en träff med mig.  

Hur många gånger får man boka träff med dig? 

Som examensstudent eller doktorand har du möjlighet att boka 1–3 coachsamtal per läsår. Coachsamtalen hålls via Teams. 

Har du egna erfarenheter av utmanande situationer i studie- eller arbetslivet? 

För tio år sedan gick jag i väggen och blev sjukskriven i flera månader. Det var förstås en jobbig period, men samtidigt lärorikt. Jag vet att det kan hända vem som helst och att det är viktigt att man vågar be om hjälp och stöd, gärna i ett så tidigt skede som möjligt. Samtidigt är en av utmaningarna att man ofta inte själv märker vad som håller på att hända. Därför är det också viktigt att personer i ens omgivning vågar fråga hur man egentligen mår eller säga rakt ut att de tror att man kunde ha hjälp av att tala med någon. 

I vilka situationer borde mina varningsklockor ringa? När finns det risk för burnout? Vad ska jag göra då? 

Vi upplever alla stress ibland och det är helt normalt, men då stressen blir långvarig är det en tydlig varningsklocka. Några andra vanliga tecken på att du är i riskzonen är att du känner dig trött och inte blir piggare av att vila, att du tappar motivationen och det känns som om ingenting längre har betydelse eller att enkla saker kan kännas svåra och att allt tar längre tid än vanligt. 

Du kan läsa mera om stresshantering på Studenternas hälsovårdsstiftelses webbplats.  

Om du känner igen dig i någon av varningsklockorna eller annars är orolig eller fundersam rekommenderar jag att du kontaktar mig eller studiepsykologen Daniel Ventus.  

Vart kan jag vända mig om jag lider av prestationsångest? 

Du kan också kontakta mig eller studiepsykologen Daniel Ventus om du lider av prestationsångest till exempel inför en presentation du ska hålla eller inför en tent. Det hjälper ofta att tala om saken och vi kan också ge råd om hur du kan hantera din prestationsångest. 

Kan du ge tre konkreta tips till oss som har svårt att hitta studiemotivation nu då så gott som allt sker på distans? 

  • Försök skapa bra vardagsrutiner så att du har en viss tid du börjar och slutar varje dag. Se det som att du går på jobb. Det viktiga är att du kommer igång under dagen, motivationen kommer ofta då du har börjat med en uppgift.  

  • Sätt upp realistiska delmål för dig själv så att du kan vara nöjd då du avslutar studierna för dagen. Gör en har gjort-lista så att du ser att du faktiskt har fått saker gjorda. 

  • Studera tillsammans med någon – det går också bra att göra det online! 

Kontakta mig gärna! 

Alexandra Ohls 
alexandra.ohls@hanken.fi 
050 4136 802 

Alexandra håller en workshop om studiemotivation på svenska och engelska - kolla in evenemangen här!