Hankens årsberättelse 2014 publicerad på svenska och engelska

Hankens årsberättelse 2014 publicerad på svenska och engelska

Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret och finns att läsa elektroniskt.

Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse för år 2014 är publicerad på både svenska och engelska och finns att läsa i elektroniskt bläddringsbar form via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret. 

Året 2014 bekräftade i många avseenden att Hanken är på rätt väg vad gäller våra strategiska val. Vår forskning fick erkännande såväl nationellt som internationellt, intresset för att studera vid Hanken fortsätter att öka och internationaliseringen ökar genom att både studentmobiliteten och andelen internationell personal stigit. Vi känner även av ett fortsatt förtroende från både alumner och näringsliv i och med fortsatt engagemang i Hankens fundraising, ett ökat antal partnerföretag samt allt aktivare alumnengagemang.

Om du har frågor, kontakta info@hanken.fi.