| 08.06.2018

Fortsatt topplacering i U-Multirank universitetsranking

Hanken har rankats bland de tio bästa universiteten globalt och bäst i Norden på forskning och publikationssamarbete i U-Multirank universitetsrankingen.

U-Multirank har utvidgat sin ranking från 1300 läroinrättningar till att omfatta hela

U-Multirank rankar Hanken som tionde i världen

1600 universitet i världen. Trots den hårda konkurrensen placerar sig Hanken fortsättningsvis i den absoluta toppen bland många namnstarka universitet i 95 länder.

- Rankingresultatet ger en fin erkänsla för Hankens forskning, som fortsättningsvis håller en hög internationell nivå, då vi för tredje året i rad placerar oss bland de tio bästa, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.
- Bland de tio bästa på listan gällande toppciterade publikationer, finns endast tre europeiska universitet. Det visar att vi lyckats väl i vårt arbete att uppmuntra våra forskare att publicera i internationella topptidskrifter och att samarbeta internationellt, säger Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning.

U-Multirank jämför 1600 universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Rankingen innefattar 10 olika resultatlistor som listar de bästa universiteten enligt olika U-Multirank indikatorer. Hanken klarar sig utmärkt i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal och andel privat finansiering.

U-Multirank är den första globala rankingen som erbjuder en heltäckande bild över diversiteten i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen

Läs mer om rankingen: www.umultirank.org

Tilläggsinformation ges av:
Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308