| 17.01.2018

Ansök om medel för forskningsledighet

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter. Deadline för ansökningar är 31.3.2018.

För mera information vänligen se utlysningen nedan, eller besök webben på: https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonde….
 

Kungörelse forskningsledigheter Om du har frågor, vänligen kontakta:Paul Taimitarha,
Hankens stiftelses ombudsman
paul.taimitarha@hanken.fi

eller

Marianne Dingstad-Cambier
Stipendieombud
marianne.dingstad-cambier@hanken.fi