Riktad donation

Rikta donationen mot ett specifikt ändamål.

Vid större kapitaldonationer finns möjligheten att rikta insatsen mot ett specifikt ändamål där hela summan används.

Här är några exempel på ändamål dit donationer riktats:

-  Akademiska befattningar
-  Digitalisering
-  Forskarskolan
-  Hanken Business Lab
-  Hanken EMBA – stipendium för att främja integration
-  Undervisningen

Studerande som läser

Ta gärna kontakt om du är intresserad av att veta mer.

Camilla Wardi, Chef för Samverkan och näringslivsrelationer
camilla.wardi@hanken.fi
040 560 59 64