| 27.02.2019

Vill du veta hur stor din miljöpåverkan är?

Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapporteringen. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.

I den årliga rapporteringen ingår en enkät om konsumtionsvanor, och den skickas ut till alla anställda på Hanken. Med hjälp av den kan var och en mäta hur de egna vanorna påverkar miljön.Enkäten hittar du här.Deadlinen för enkätsvaren är 31.03.2019!Tack för att du tar dig tid att svara!För mer information:
hankengreen@hanken.fi