Vill du forska vid Stanford?

Vill du forska vid Stanford?

SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare från dess medlemsuniversitet möjligheten att vistas vid Stanford i USA som gästforskare.

SCANCOR har lediganslagit ett tvåårigt forskarstipendium med början i september 2019. Ansökan är öppen för framgångsrika forskare som forskar i sociala, politiska, ekonomiska eller ledarskapsaspekter inom organisationer och deras miljöer.

Finländska medlemmar i SCANCOR är Aalto-universitetets handelshögskola, Hanken, Tekniska Högskolan i Villmanstrand, och Handelshögskolan vid Åbo universitet.

Mer information om SCANCOR och ansökningsprocessen samt detaljerade ansökningsinstruktioner hittas på:

http://www.scancor.org/post-doc/call-for-applications-finland-2019-2021/

Ansökningstiden löper fram till 15.2.2019.