| 13.08.2018

Välkommen på rektors kick-off 28.8!

Hankens personal från både Helsingfors och Vasa (inklusive doktorander) är hjärtligt välkommen att tillsammans inleda det akademiska året 2018-2019 den 28 augusti 2018 kl. 15-17.15.

Efter det officiella programmet och lite bubbligt sitter vi ner för en gemensam middag i sal Maxen. Middagen beräknas ta slut senast kl. 21.

Vi börjar i festsalen med rektors översikt över framsteg och planer för Hankens framtid. Sedan presenterar Linda Gerkman, chef för studiebyrån, nya principer för antagningen.   

Den officiella delen avslutas med en presentation av Jurij Leberman, som  presenterar teambuilding på ett annorlunda sätt. Jurij har lång erfarenhet som coach och har jobbat mycket inom teatern. https://artofleadership.se/

Anmäl dig senast 20.8.2018 via den här länken!
 Eventuella frågor kan riktas till personalchef Elina Stadigh (elina.stadigh@hanken.fi, 040 3521 299)

För Vasa-personalen ordnas även en egen middag i samband med inskriptionen 4.9.2018. De som önskar resa till Helsingfors i augusti ska kontakta Susanne Holmström för resor och eventuella hotellrum. Personalen i Vasa kan följa med presentationerna via stream. Adressen meddelas senare på Hankens webb.