| 11.09.2019

Tyska språket vid Hanken med i internationellt forskningsprojekt

Tyska språket vid Hankens center för språk och affärskommunikation är med i det internationella forskningsprojektet UniStart Deutsch@NBL.

Projektets fokus ligger på tyskkurser för förstaårsstuderande vid universitet i de nordiska och baltiska länderna.

Syftet med forskningsprojektet är att studera attityder till det tyska språket, att förstå varför studerande väljer att studera tyska och att dokumentera språknivån i början av studierna. Forskningsprojektet ska på detta sätt stöda universiteten så att de kan erbjuda lämpliga studieprogram och -innehåll i tyska.

Det fleråriga projektet UniStart Deutsch@ NBL inleds i september 2019 och genomförs vid universitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. I Finland deltar förutom Hanken Svenska handelshögskolan även bl.a. Helsingfors universitet i projektet.

Bidragsgivare för projektets första period är Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service (DAAD) i Tyskland.

Mera information:
Margit Breckle
Ämneskoordinator i tyska
margit.breckle@hanken.fi