| 28.08.2023

Tekniska innovationer i sig garanterar inte välbefinnande och egenmakt

Vi måste vara medvetna om de många fallgroparna när vi utformar teknologier och teknikdrivna tjänster för att stärka individuellt välbefinnande.

I sin doktorsavhandling med titeln "Every Piece Matters – Technology and Service Integration for Individual Empowerment" utforskar Fares Georges Khalil två miljöer där en allt snabbare teknisk utveckling påverkar individens hälsa och välbefinnande: dels personlig spårnings-/avkänningsteknik och dels digitala plattformar som använder sig av dessa teknologier för att koppla samman patienter och vårdgivare. 

– Potentialen hos avkänningstekniker, artificiell intelligens och annan utveckling banar väg för en framtid där individer får egenmakt, professionella har tillgång till utrustning och samhället skördar frukterna av en rationell, effektiv och holistisk vård, säger Khalil.

Mitt i den rådande teknooptimismen visar Khalils forskning dock på utmaningar som måste överbryggas, till exempel det faktum att smarta tekniker ofta oavsiktligt orsakar maktlöshet genom att vara en källa till negativ feedback för användaren och orsaka en känsla av begränsning – vilket är motsatsen till det avsedda. Ett annat exempel är att egenmakt ofta kräver att användaren stöds i att utveckla sina färdigheter för att kunna dra nytta av "den positiva egenmakt-spiralen", som Khalil uttrycker det.  

Inom hälso- och sjukvården finns en vision om att utveckla digitala plattformar och använda ny teknik för att minska kostnaderna, förbättra effektiviteten och ge mera egenmakt åt patienter och läkare. 

– Även här avslöjade min forskning många utmaningar, såsom behovet av samarbete mellan vårdproducenter för att kunna koordinera komplexa vårdfall. Det här strider för närvarande mot det tankesätt och logik som dessa organisationer har, påpekar Khalil. Det finns många hinder att övervinna, dels att utveckla en gemensam vision om teknisk egenmakt, andra har att göra med trögheten inom våra institutioner och vad som driver utvecklingen idag, fortsätter han.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Every Piece Matters – Technology and Service Integration for Individual Empowerment Opens in new window

Doktorsdisputationen för Fares Georges Khalil äger rum torsdagen 31 augusti kl. 12.00 EEST vid Svenska handelshögskolan och på Teams. Du kan delta vid disputationen via denna länk. Opens in new window

Opponent: Professor Bo Edvardsson, Karlstads universitet
Kustos: Professor Kristina Heinonen, Svenska handelshögskolan