Svenska handelshögskolan köper sina fastigheter i Helsingfors och Vasa

Svenska handelshögskolan köper sina fastigheter i Helsingfors och Vasa

Hanken Svenska handelshögskolan har den 1 september 2015 ingått ett avtal om att köpa sina fastigheter i Helsingfors och Vasa.

Hanken Svenska handelshögskolan har den 1 september 2015 ingått ett avtal om att köpa sina fastigheter i Helsingfors och Vasa. Bägge fastigheter blir alltså högskolans egendom från samma dag. Försäljare av fastigheterna är Helsingfors universitetsfastigheter Ab, där Hanken haft ett aktieinnehav på 2,3 % som samtidigt överlåts tillbaka till bolaget.

- Då statens affärsverk Senatsfastigheter sålde sina aktier i universitetsfastighetsbolaget, såg Hanken sin chans till att göra en investering som stöder högskolans strävan att vara en självständig handelshögskola. Eftersom högskolan nu kommer att spara ca 1,5 miljon euro i hyreskostnader årligen, blir det en bra investering, säger styrelseordförande Björn Wahlroos om bakgrunden till fastighetsköpet.

Köpet har föregåtts av en grundlig utredning av såväl fastigheternas värde, kondition som kommande reparationsbehov.

- Utredningarna har visat att bägge fastigheter är i bra skick och är således en sund investering för högskolan att göra, kommenterar rektor Karen Spens.

Tilläggsinformation:
Mauno Lindroos, förvaltningsdirektör
mauno.lindroos@hanken.fi
050 564 3787