| 03.09.2018

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av högskolans anställda, studerande och alumner.

Vänligen se den bifogade utlysningstexten för mera information.

Deadline för ansökningar är 28.9.2018.

Kungörelse Hösten 2018