| 31.05.2018

Språkforskare i internationell publikation

Dr Maj-Britt Höglund från Hanken i Vasa och dr Marinella Rodi-Risberg från Jyväskylä universitet publicerar en artikel i Discourse, Context & Media (Elsevier).

Artikeln ”From victims to survivors: The discourse of trauma in self-narratives of sexual violence in Cosmopolitan UK online” är resultatet av ett interdisciplinärt samarbete som kombinerar kritisk diskursanalys (CDA) och traumateori. Kombinationen kan enligt tidskriftens redaktör betecknas som innovativt.

Samarbetet inleddes med materialinsamling online i november 2016 och avslutades i februari 2017, ett halvår innan #metoo-rörelsen lyfte fram samma frågor.
Bägge skribenterna är listade vid Hankens forskningsinstitut GODESS.Artikeln är för närvarande i press, men förläggaren har redan gjort den tillgänglig i en korrekturläst, citerbar version på adressen https://doi.org/10.1016/j.dcm.2018.04.004