| 24.11.2017

Renovering på Hanken i Helsingfors

I Aulan (Festsalen) genomförs det under tiden 23.11.2017-12.1.2018 omfattande elarbeten.

All belysning i Aulan kommer att förnyas och ersättas av LED-lampor. Dessutom installeras el- och USB-uttag vid sittplatserna.Samtidigt görs också förberedande arbeten för en mer omfattande förnyelse av samtlig AV-teknik i salen, som kommer att utföras nästa år.

Mera information:

Kuno Öhrman
kuno.ohrman@hanken.fi