| 19.01.2018

Rapportering av internationella lärar- och forskarbesök

Vi vill påminna om att den undervisande och forskande personalens internationella besök till och från Hanken ska rapporteras via Haris senast 31.1.2018.

Institutionerna kommer igen år 2019 att få finansiering för besöken då utlandsvistelserna kommer att återinföras som en komponent i fördelningen av driftsmedel. Besöken under åren 2015-2017 kommer att ligga som grund för fördelningen av medel. Besöken från Hanken och de besök som man varit värd för på Hanken skall rapporteras senast 31.1.2018 för att beaktas i fördelningsnyckeln 2019.

Rapportering av vistelser är viktigt oberoende av vistelsens längd. UKM samlar in data på besök som är minst fem dagar, EQUIS på besök som är minst tio arbetsdagar. Besöken är bevis på internationell aktivitet.Mera information och instruktioner hittar du här.