| 14.11.2019

Prisutdelning i årets Sustainability Reporting Competition på Hanken

I år ordnades prisutdelningen för Finnish Sustainability Reporting Competition-tävlingen i ansvarsrapportering på Hanken. I tävlingen deltog ca 40 företag med sina ansvarsrapporter. Segrande i tävlingen var Stora Enso.

Tävlingen i ansvarsrapportering, Sustainability Reporting Competition, har ordnats i Finland sedan 1996. I tävlingen deltar finländska företag med sina ansvarsrapporter, och vinnaren utses av en jury bestående av medlemmar av från de olika organisationerna som ordnar tävlingen. Hanken var i år för första gången med som arrangör i evenemanget, och prisutdelningen ordnades på Hanken den 14 november.

En av jurymedlemmarna är Hanna Silvola, som är biträdande professor i redovisning vid Hanken. Hon berättar att många företag, utöver sina ekonomiska rapporter, publicerar ansvarsrapporter som visar hur hållbar företagets verksamhet är.

– En ansvarsrapport baserar sig på ESG-kriterier, där ESG står för Environment (miljö), Social (samhällsansvar) och Governance (god förvaltningssed). De utgör kriterier för långsiktig granskning av risker och möjligheter – vilket innebär att företagen rapporterar om vilken inverkan deras verksamhet har på miljön och samhället, och om hur företaget styrs. Ett företags årsrapport och bokslut ger aktieägarna information, men ansvarsrapporten ger mer information som är lättare att ta till sig för en bredare publik, säger Silvola.

Under prisgalan utsågs Stora Enso till vinnare i årets Finnish Sustainability Reporting Award. Enligt motiveringen uppskattade juryn bolagets långsiktiga rapport för att rapporten höll en hög standard gällande extern auditering, och beskrev en strategi baserad på en värld med låga koldioxidutsläpp. Utöver vinnaren delades också ut pris i flera kategorier, listan på vinnarna i de olika kategorierna finns på organisationen Finland's Sustainable Investment Forums (Finsif) webbplats här (endast på finska).

Kriterierna som bedöms i tävlingen är bland annat att rapporten måste vara balanserad mellan de olika ESG-kriterierna, så att alla aspekter av hållbarhet är väl representerade. Rapporten ska också vara tydlig och ge en tydlig bild av företagets frågor gällande samhällsansvar. Ansvarsrapportering har fått en allt större betydelse för företagen, säger Silvola som länge har forskat i ämnet.

– Finansmarknaden har verkligen fått upp ögonen för företagens samhällsansvar, och företag behöver beakta de här frågorna när de fattar ekonomiska beslut och investeringar, säger Silvola.