| 10.08.2018

Pitching-utbildning för forskare

Vill du veta mera om pitching? Vill du få tips på hur man gör en slagkraftig presentation? Delta då i pitchingutbildning som ordnas för forskare vid Hanken 5.9.2018 kl.10-12.

Att kunna pitcha sin forskning blir en allt viktigare färdighet för forskare. Både samhället och institutioner som beviljar forskningsunderstöd förväntar sig att forskare ska kunna sammanfatta sin forskning på ett lättfattligt och koncist sätt. Pitching är ett bra hjälpmedel för att öka samhällseffekten av din forskning och därför erbjuder vi nu alla hankenforskare en möjlighet att delta i en pitching-utbildning som hålls på Hanken i Helsingfors.Välkommen på pitching kick-off session i lärarrummet 5.9.2018 kl.10-12! Kaskas Media kommer att coacha dig till en stjärnpitchare! Kaskas Media grundades 2013 och är den ledande kommunikationsbyrån i Norden som fokuserar på forskningskommunikation.Under kick-offen får du konkreta tips på hur man bygger upp en presentation och hur du ska presentera dig själv och din forskning på ett intressant sätt.Individuella coaching-tillfällenEfter kick-off sessionen kommer vi att erbjuda 10 personer möjligheten att få personlig coaching i pitchning av KaskasMedia. Ifall fler än 10 forskare anmäler sitt intresse, ges företräde till forskare som också kvalificerar sig för Skolar Award (se nedan) på Slush.Testa dina nya kunskaper på Hanken Research Day!Under Hanken Research Day den 15 november kommer vi att ha en pitching final! De 10 forskare som fått personlig coachning kan prova sina nya färdigheter inför public på Hanken Research Day. En jury utser vinnaren som får ett 500 euros stipendium till sin forskning!Anmäl dig till kick-off evenemanget senast 31.8.2018.
 https://forma.hanken.fi/lomakkeet/996/lomake.htmlVälkommen med på pitching-utbildning!Skolar Award is a research pitching competition for ambitious postdoc researchers with a prize of 100 000 euros. Hanken encourages you to participate and take the stage at the biggest startup conference in the Nordics, Slush.The application period for Skolar Award is open until 17 September. There will be 8-10 applicants pitching their ideas at Slush on 5 December. Though there’s only one winner for the 100 000 euro prize, all the finalists will get a unique training that will help them pitch their research anywhere.Who can apply?
Post-doctoral researchers (max. 5 years after PhD) across all research fields. In the selection of finalists topical ideas that have societal significance and are relevant to this day and age are prioritised.