| 21.03.2018

Paula Koskinen Sandbergs doktorsavhandling belönades

Akavas styrelse har tilldelat FD Paula Koskinen Sandberg OP Försäkringars forskningsstipendium för sin doktorsavhandling inom företagsledning och organisation.

Hankendoktorn Paula Koskinen Sandberg har forskat inom jämlika löner och finländsk lönepolitik ur ett jämlikhetsperspektiv. Hennes doktorsavhandling hade titeln ”The Politics of Gender Pay Equity”.Stipendiet delas ut varje år och riktas till förtjänstfull forskning som är relevant för arbetsmarknadsorganisationen och dess verksamhet. Jämlika löner är ett viktigt tema för Akava och ett av motiven till att belöna Koskinen Sandbergs avhandling.- Det här stipendiet gläder mig mycket eftersom det är ett fint erkännande för mitt arbete och visar att också kritisk forskning är både tillåten och uppskattad på den finländska arbetsmarknaden. Stipendiet kommer jag att använda för ett forskarbesök utomlands, säger Koskinen Sandberg.Paula Koskinen Sandbergs doktorsavhandling kan läsas i sin helhet via https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10138/167165