| 13.04.2021

Öppna lärresurser – ny guide för lärare och studenter

Biblioteket har publicerat libguiden Öppna lärresurser som ger svar på följande frågor: Var hittar jag öppna lärresurser? Hur kan jag använda öppna lärresurser? Vad bör beaktas vid publiceringen av öppna lärresurser? Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

Med öppna lärresurser (OER) avses material och information, vanligtvis online, som är utformade för att användas specifikt i undervisningssyfte och som antingen erbjuds helt fritt eller är licensierade med en Creative Commons-licens. Med CC-licensen har upphovsmannen gett andra rätt att återanvända, bearbeta eller sprida materialet vidare, med eller utan begränsningar.

Biblioteket har nu publicerat libguiden Öppna lärresurser som ger svar på följande frågor:

Var hittar jag öppna lärresurser?
Hur kan jag använda öppna lärresurser?
Vad bör beaktas vid publiceringen av öppna lärresurser?
Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

Guiden innehåller även länkar till nationella och internationella rekommendationer och tjänster.

En engelskspråkig version av guiden är under arbete. Frågor om guiden kan riktas till biblioteket@hanken.fi.

https://libguides.hanken.fi/oppnalarresurser