Ny tjänstefördelning på Externa relationer och kommunikation

Ny tjänstefördelning på Externa relationer och kommunikation

Enheten för externa relationer och kommunikation har delats in i två team fram till årets slut.

Rektor har utsett Hanna Donner till chef för marknadsföring och kommunikation, och Camilla Wardi till chef för samverkan och näringslivsrelationer. I teamet för samverkan och näringslivsrelationer ingår fundraising, näringslivsrelationer, alumni och karriärtjänster.