| 08.10.2021

Ny studie: Fler vaccinerade om man erbjuder ersättning för att ta sprutan

Många länder i Europa kämpar med att uppnå en bred vaccinationstäckning i kampen mot covid-19. Det har aktualiserat frågan om hur fler kan motiveras att vaccinera sig. En ny studie, som Hanken Svenska handelshögskolan har varit med om att göra och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, visar att en liten betalning motsvarande 20 euro fick fler att vaccinera sig i Sverige. 

- I undersökningen erbjöds vissa deltagare en belöning på 20 euro (200 kronor) om de vaccinerade sig inom 30 dagar. Detta ledde till att vaccinationsgraden ökade med 4 procentenheter från 72 % till 76 %, säger Erik Wengström, professor i nationalekonomi och verksam vid Hanken och Lunds universitet och en av författarna till studien. 

Undersökningen utfördes mellan maj och juli i Sverige och omfattade drygt 8000 personer i åldrarna 18-49 år. Personerna delades slumpmässigt in i olika grupper där en del erbjöds 20 euro om de vaccinerade sig inom 30 dagar. De andra fick information om vaccinen eller så ombads de fokusera på vaccinets positiva effekter för andra. 

- Det var bara i den grupp som fick en betalning för att vaccinera sig som vaccinationsviljan ökade jämfört med kontrollgruppen. Intressant nog ökade vaccinationsviljan hos de som fick betalning lika mycket oavsett kön, ålder eller utbildningsbakgrund, säger Pol Campos- Mercade, forskare vid Köpenhamns universitet och en av författarna till studien. 

Olika typer av incitament för vaccination har erbjudits runt om i världen, där allt ifrån korv till pengar erbjudits de som vaccinerat sig. Eftersom dessa initiativ har saknat kontrollgrupp, har det inte gått att dra några säkra slutsatser om de faktisk lett till ökad vaccinationsvilja. Upplägget för den här nya studien gör det däremot möjligt att trovärdigt bedöma effekten av belöningar eftersom deltagarna slumpmässigt delades in olika grupper. 
Studien tar inte ställning i frågan om belöningar bör införas. För att svara på den behövs en bredare diskussion som också innefattar etiska överväganden och tar i beaktande den långsiktiga vaccinationsstrategin. 

- Studiens resultat understryker att betalningar kan vara ett effektivt sätt att öka vaccinationsviljan. Även om vi inte kan ge något svar på om de bör införas så innebär studien att ekonomiska incitament är ett av de verktyg som beslutsfattare bör titta närmare på och seriöst överväga att införa, säger Erik Wengström. 

Hela studien finns att läsa här

I studien medverkade följande forskare:
Pol Campos-Mercade, forskare i nationalekonomi, Köpenhamns universitet.
Armando N. Meier, forskare i nationalekonomi, University of Lausanne, Schweiz 
Florian H. Schneider, forskare i nationalekonomi, University of Zurich, Schweiz
Stephan Meier, professor, Columbia Business School, Columbia University, USA.
Devin Pope, professor, Booth School of Business, University of Chicago; Chicago och National Bureau of Economic Research; Boston, USA.
Erik Wengström, professor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Hanken Svenska handelshögskolan

Kontakt: 
Erik Wengström 
Professor i nationalekonomi
erik.wengstrom@hanken.fi