| 12.03.2018

Ny sammansättning i donationsutskottet

Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken.

Medlemmarna bistår fundraisingverksamheten i arbetet med medelinsamling. Utskottet förstärks nu av fyra nya medlemmar, Henrik Ehrnrooth (ordf.), Jannica Fagerholm, Carl Haglund och Kaj Rönnlund. Kvarstående medlemmar är ordförande för Stiftelsen Svenska handelshögskolan Christina Dahlblom samt Kristina Pentti-von Walzel.Från Hanken deltar prorektor med ansvar för forskning Timo Korkeamäki och fundraisingchef Camilla Wardi. Donationsutskottet inrättades 2012.