| 15.11.2018

Nu kan du söka projektmedel för att utveckla din undervisning!

Projektmedel kan ansökas för utveckling av kurser och undervisning. Maxbeloppet för projekten är 4000 euro och ansökningsdeadline är 28.11.2018.

Speciell fokus läggs på:

  • nätundervisning
  • innovativitet
  • samarbete mellan ämnen, verksamhetsorter eller internationellt

Maxbeloppet för projekten är 4000 euro.
Deadline är 28.11.2018.I ansökan skall ingå beskrivning av kursen, samarbetsparter, undervisningsmetoder, kostnader och resursbehov.Ansökningarna lämnas in via Elomake: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1114/lomake.html