| 09.04.2018

Mentorskapsprogrammet 2018-2019

Karriärtjänster erbjuder dig som är i slutskedet av dina studier eller nyligen utexaminerad alumn möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram.

Programmet pågår under ett läsår med tre gemensamma träffar under läsåret: ett kick-off tillfälle på hösten, en mellanträff i december/januari och en avslutande träff på våren.Vad får du som adept ut av mentorskapsprogrammet?

  • din mentor ger dig personliga råd och kunskaper, karriärhandledning och inspiration
  • du förbättrar din karriär- och studieplanering
  • din övergång till arbetslivet underlättas tack vare ökad arbetslivskunskap
  • du får nya värdefulla kontakter till arbetslivet, ditt nätverk växer!
  • du utvecklar dina interaktiva färdigheter i samspelet med din mentor
  • du får bättre självförtroende och ökad självkännedom
  • du ökar din attraktion på arbetsmarknaden
  • du kan använda mentorn som referens när du som nyutexaminerad söker jobb

Deadline för ansökan är 15.5.2018

sve_for_students_002.jpg