| 26.01.2018

Letterstedtska föreningen utlyser anslag till ansökan

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.

Anslag utdelas bl.a. till anordnande av nordiska konferenser, forskarbesök, exkursioner eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.Vårens ansökningar ska sändas senast 15.2.2018 och höstens ansökningar senast 15.9.2018. Ansökan om anslag sänds skriftligen till Letterstedtska föreningens finländska avdelning, c/o Mari Herranen, Riksdagen, 00102 HelsingforsMera information på föreningens webbsida. Instruktioner för ansökan hittar du här:

Instruktioner för ansökan2018_Letterstedtska.pdf