| 06.03.2018

Kollektivavtalets förlikningsförslag godkänt

Det gemensamma kollektivavtalets nya villkor har sedan 16.2.2018 diskuterats under ledning av förhandlare Janne Metsämäki. Förhandlaren lämnade in ett förlikningsförslag 5.3.2018 som godkändes av alla parter 6.3.2018.

Därmed är strejkhotet avblåst och all verksamhet fortsätter som normalt vid Hanken också imorgon, 7.3.2018.