| 27.04.2021

Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management - den andra special publikation.

Nästa Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management publicerades på nätet.

Specialvolymen med titeln 'Preparing the Humanitarian Supply Chain for Epidemics and Pandemics Response' kommer att vara gratis publikation till slutet av året. Publikationen finns i Emerald-portal.