| 11.02.2021

Jeff Hearn och Charlotta Niemistö: Inkludera ålder som en faktor i HR-strategierna

De demografiska trenderna mot en åldrande befolkning har fört frågor om åldrande och åldersdiskriminering högre upp på olika politiska och organisatoriska agendor än tidigare. I samband med det har det också diskuterats hur karriärerna kan förlängas.

Frågan är ändå komplicerad eftersom ålder och organisationer hänger ihop på så många olika sätt, skriver Hankenforskarna Jeff Hearn och Charlotta Niemistö i den nya boken Age at Work: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing, som de skrivit tillsammans Wendy Parkin (Storbritannien) and Richard Howson (Australien).

Ett vanligt sätt att tänka är att organisationer utvecklas genom tid och att problem som tidigare generationer stått inför kan lösas av yngre generationer. Så är fallet ändå inte alltid. Medan ålder till exempel till en viss punkt ökar snarare än minskar mäns status i organisationer, kan män samtidigt uppleva osäkerhet kring sina åldrande kroppar när de uppvisar svaghet, beroende eller passivitet. Och medan det är vanligare i dag för kvinnor att kombinera familj och arbetsliv i många länder jämfört med till exempel 1950-talet, har arbetslivets ökade intensitet i vissa fall gjort det svårare för både män och kvinnor att kombinera arbete med familj, skriver Hearn och Niemistö.

Hearn och Niemistö påminner om att genus och ålder påverkar hur arbetslivet upplevs. Vårdansvaret för familjen, åldrande släktingar och vänner förändras under livet. Dock är vården fortfarande starkt könad.

Hearn och Niemistö skriver att ålder och andra social kategorier, till exempel kön och etnicitet, inverkar på olika sätt i olika branscher. Till exempel universitetens översta skikt består vanligen av äldre män medan ett flöde av yngre passerar organisationen i stort antal. På till exempel it-företag kan däremot unga män av olika etniciteter vara normen.

Enligt antologin har många organisationer fortfarande ingen explicit policy om ålder och åldrande. Ojämlikheten gällande åldrande har ändå klara följder: EU-rapporter visar att åldersdiskriminering är vanligare än diskriminering på grund av kön och etnicitet.

- Fördomar och stereotypa uppfattningar kopplade till ålder kan vara direkt diskriminering. Att motverka åldersdiskriminering borde omfattas av HR-strategier som en del av diversitetspolitiken, säger Hearn och Niemistö.