Integrationsprogrammet Business Lead 2018 söker samarbetspartners

Integrationsprogrammet Business Lead 2018 söker samarbetspartners

Hanken & SSE Executive Education letar efter företagspartners i Finland för integrationsprogrammet Business Lead 2018 för utbildade immigranter och asylsökande.

Business Lead 2018 erbjuder en snabbled in i den finländska företagsvärlden för arbetslösa utbildade immigranter och asylsökande. Företag kan bidra till utbildningen genom att erbjuda Business Lead- deltagarna tvåmånaders praktik eller genom att stöda programmet finansiellt. Business Lead 2018-programmet är en del av SIB-projektet för integration (social impact bond).

I Business Lead-programmet ingår både närstudier och virtuell undervisning, tillgång till en mentor och en tvåmånaders praktik i ett företag i Finland. Det här året ges programmet två gånger, i maj och i september. Av deltagarna i de tidigare Business Lead-programmen år 2016 och 2017 fick nästan 40% arbete eller en studieplats direkt efteråt.

-Programmet har varit en succé också i global jämförelse, påpekar Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.

-Programmet är inte enbart en framgång vad gäller integration, utan också ett viktigt ställningstagande om grundvärderingar både vad gäller Hanken och de företag som deltar i programmet, säger Hankens rektor Karen Spens.

Mera information om hur företag kan delta i programmet via den här länken:
http://hsseexed.com/BusinessLead

Mera information:

Johanna Korpia
Business Director
Hanken & SSE Executive Education
Johanna.Korpia@hankensse.fi
+358 400 240 946