| 07.01.2020

Inlämningsperioden för Journal of Accounting, Auditing and Finance (JAAF) konferensen 2020 har börjat

JAAF konferensen hålls på Hanken 15-18.6.2020
Konferensen Journal of Accounting, Auditing and Finance (JAAF) ordnas vid Hanken i Helsingfors den 15–18 juni 2020. Inlämningsperioden för material till både föredrag och parallella sessioner pågår till den 31 januari.

Journal of Accounting, Auditing and Finance-konferensen samlar akademiker från hela världen för att diskutera forskning om olika ämnen inom redovisning, revision och finansiell ekonomi.
Hanken står värd för konferensen i år. Konferensen arrangeras i samarbete med School of Accounting and Finance vid Hong Kong Polytechnic University. Konferensen föregås av CAFR Fundamental Analysis Symposium den 15 juni. Inlämningen till den är öppna under samma tidsperiod.
Hjärtligt välkommen till JAAF 2020-konferensen!

Mer information om konferensen och anvisningarna för inlämning: www.jaaf2020.com

Frågor kan riktas till JAAF konferens koordinator Henna Konsti: jaaf@hanken.fi