| 28.01.2021

Information om vaccin riskerar minska den sociala distanseringen

Information om Covid-19 vaccinernas effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner. Det här visar en studie Hanken svenska handelshögskolan varit med om att göra.

I studien fick en grupp deltagare information om effektiviteten av de nya vaccinen och att vaccinering redan startat. De fick sedan svara på frågor om hur de kommer att bete sig framöver, bland annat om de kommer undvika sociala kontakter och resor. Deltagarna i en kontrollgrupp fick svara på samma frågor utan att först få information om vaccin. Resultaten är slående: De som fick information om vaccinen, uppgav i betydligt mindre utsträckning att de kommer att följa rekommendationer och avstå från sociala kontakter och resor.

– Studien visar på en viktig beteendemässig baksida av vaccinutvecklingen. Ökat fokus på vaccinen kan leda till dåliga hälsobeteenden och accelerera spridningen av viruset, säger Erik Wengström professor i nationalekonomi verksam vid Lunds universitet och Hanken.

– En tänkbar förklaring är att folk blir mer optimistiska och slappnar av till följd av information om vaccin, vilket verkar minska deras vaksamhet och benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer. I pandemins slutskede riskerar därför åtgärder som bygger på frivillighet ha mindre effekt och mer restriktiva åtgärder kan krävas för att bromsa smittspridningen när vaccineringen rullas ut, säger Wengström.

För studien intervjuades dryga 1 600 svenskar i december 2020. Studien gjordes av forskare från Hanken, Lunds universitet, Uppsala universitet, Köpenhamns universitet och Universitetet i Lausanne.

Hela studien finns att läsa här: https://swopec.hhs.se/lunewp/abs/lunewp2020_029.htm

För mer information:

Erik Wengström
Distinguished Senior Fellow, Hanken Svenska handelshögskolan
Professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.
E-post erik.wengstrom@hanken.fi