Hankens bokslutstidtabell 2017

Hankens bokslutstidtabell 2017

Hankens bokslutstidtabell för år 2017 har publicerats på webben.

Se ekonomiavdelningens sidor för närmare information: https://www.hanken.fi/sv/node/22593/