| 12.04.2019

Hankenprofessorer valda till hedersuppdrag

Hankenprofessorerna Minna Martikainen och Rune Stenbacka har utnämnts till medlemmar i en oberoende forskningssektion för företagsstöd som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.

Forskningssektionens ordförande är doktorn i statsvetenskap Seija Ilmakunnas, Helsingfors universitet, och övriga medlemmar är professor Mikko Puhakka, Uleåborgs universitet och professor Hannu Salonen från Åbo universitet. Sektionens mandatperiod sträcker sig fram till 31.3.2023.Forskningssektionen ska främja kvaliteten på utvärderingen av samhällsnyttan av företagsstödssystemet och nyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen.Dess uppgift är att utvärdera företagsstödssystemet. I synnerhet ska sektionen 

  • årligen utarbeta en bedömning av hur företagsstödssystemet utvecklats,
  • utveckla forskningsmetodologin för verkningsfullhet
  • göra oberoende bedömningar av företagsstöd.