| 03.09.2018

Hanken söker tre direktörer

Hanken kommer från och med 1.1.2019 att ha tre övergripande serviceenheter. Varje enhet leds av en direktör vars förman är rektor.

Hankens administration och övriga stödfunktioner skall enligt styrelsens beslut organiseras i tre serviceenheter. Vi söker direktörer för:    studieservice
    forsknings- och allmän universitetsservice
    näringslivs- och internationella relationerAnnonsen kan läsas i sin helhet via Hankens rekryteringsdatabas Laura.