| 23.10.2015

Hanken professor vann svenskt pris för årets marknadsföringsbok

Hankenprofessor Magnus Söderlund har vunnit priset Årets Marknadsföringsbok för boken Marknadsföring och påverkan på konsumenten, som han editerat. Priset delas årligen ut av Sveriges Marknadsförbund.Enligt motiveringen till valet gör Magnus Söderlund ”ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bredden och djupet hos de 18 författarna är imponerande och mycken kunskap kring påverkan kommer läsaren till del.”Boken innehåller även ett kapitel skrivet av Hankenforskaren Johanna Gummérus tillsammans med Catharina von Koskull, Hannele Kauppinen-Räisänen och Gustav Medberg om att unna sig själv en lyxig present.Magnus Söderlund (http://www.hanken.fi/sv/person/magnus-soderlund ) är professor i marknadsföring vid Hanken och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer om boken: https://www.studentlitteratur.se/#9789144105284/Marknadsf%C3%B6ring+och+p%C3%A5verkan
+p%C3%A5+konsumenten