| 09.10.2018

Hanken ny medlem i Global Business School Network

Hanken har antagits som medlem i Global Business School Network (GBSN), som består av över 70 ledande handelshögskolor och arbetar för att utveckla och stärka ekonomisk-merkantil utbildning i utvecklingsländerna.

Via medlemskapet ska Hanken bygga nya samarbetsnätverk inom utbildning och forskning.

Hankens första GBSN initiativ är att erbjuda två stipendier åt studenter/ alumni från GBSN medlemsuniversiteten i utvecklingsländerna för studier vid Hankens tvååriga magisterprogram som startar läsåret 2019-2020.

Rektor Karen Spens presenterar Hanken, berättar om våra magisterstudier och stipendierna den 10 oktober kl. 13 GMT+3:00 (kl. 16 finsk tid) vid GBSN:n virtuella Cross-Border Coffee Break. Klicka här för mera information om den virtuella kaffepausen och stipendierna.

Tilläggsinformation om GBSN och Hankens medlemskap:
Maj-Britt Hedvall
Direktör, Centret för forskning och internationella ärenden
050 564 3776
maj-britt.hedvall@hanken.fi