| 05.04.2018

Hanken har kopieringslicens för högskolor

Hanken har skaffat Kopiostos kopieringslicens. Licensen möjliggör kopiering av olika tryckta och digitala material som får användas i undervisningen och forskningen samt för administrativt bruk.

Bekanta dig med broschyren nedan för att få mera information om licensen och de möjligheter den ger. I broschyren beskrivs också vad som inte är tillåtet att kopiera ens med kopieringslicensen.

Guide till kopieringslicensen