| 23.04.2019

Hanken attraherar topprofessorer och doktorer

Hanken är en attraktiv arbetsplats för toppresterande internationella professorer och externa doktorer enligt en ny studie som Helsingin Sanomat skriver om.

Helsingin Sanomat publicerade 22.4.2019 en artikel på sin webbplats om en forskningsstudie som identifierar och rankar de tio bästa professorerna inom olika vetenskapsgrenar, anställda vid universitet i Finland, utgående från deras forskningsproduktivitet.

I den här forskningsstudien återfinns följande Hankenprofessorer bland de tio främsta inom sitt område:

Ari Hyytinen, nationalekonomi
Bo-Christer Björk, företagsekonomi (informationsbehandling)
David Grant, företagsekonomi (industriell ekonomi/logistik)
Janne Tienari, företagsledning
Joakim Wincent, företagsledningSamtliga av dessa professorer är antingen internationella eller har doktorerat vid ett annat universitet än Hanken. David Grant och Joakim Wincent är de enda icke-finländska professorerna på forskningsstudiens topp-10 listor för nationalekonomi, företagsekonomi och företagsledning. Det här antyder att Hanken utgör en attraktiv forskningsmiljö för internationella topprofessorer, såväl som för toppforskare som har doktorerat utanför Hanken.

Rankingen baserar sig på ett så kallat h-index på forskningsproduktivitet. Indexet uppger x antal publikationer av en professor, som citerats åtminstone x gånger av andra forskare världen över. Det här betyder att om en professor har 50 publikationer och 30 av dem har citerats åtminstone 30 gånger vardera (och de övriga publikationerna färre än 30 gånger vardera), blir professorns index 30.
 Notera: Det bör påpekas att det finns avsevärda begränsningar till att använda h-indexet för att ranka professorer. Dels beaktar h-indexet inte kvaliteten på den publikationen/tidskriften där professorns alster blivit publicerat. Dessutom gynnas äldre professorer med längre karriärer framom yngre professorer eller professorer som haft ett avbrott i sin karriär, eftersom äldre professorers publikationer har haft längre tid att ackumulera citeringar.