| 28.01.2020

Gränsöverskridande vetenskapligt samarbete för Estlands president till Hanken 

Estlands president Kersti Kaljulaid promoveras till hedersdoktor på Hanken Svenska handelshögskolan i en högtidlig ceremoni 6.2.2020. 

President Kaljulaid är en stark förespråkare för digitalisering och har gått i spetsen för digitaliseringen inom Estlands offentliga förvaltning. Slutresultatet har medfört smidigare kommunikation med offentliga ämbeten och också lett till stora inbesparingar.   

Digitalisering hör till Hankens områden med hög potential både inom forskning och undervisning. Hanken valde därför att promovera President Kaljulaid för hennes arbete att skapa ett effektivt, jämlikt och fungerande samhälle där digitaliseringen stöder samhällsutvecklingen. 

President Kaljulaids promotion äger rum i samband med Hankens partnerstämma den 6 februari 2020.