Fredrik Reinfeldt huvudtalare på årets Hankendag

Fredrik Reinfeldt huvudtalare på årets Hankendag

Hankens största alumnevenemang, Hankendagen, samlar ca 200 alumner till Hanken i Helsingfors den 9 oktober 2015. Under seminariedagen kommer både talare och deltagare att tangera årets tema ”Vändpunkt” tillsammans med experter från både Hanken och näringslivet.

Dagen inleds med workshopar kring aktuella teman för både forskare och praktiker. Teman för workshopparna är bland annat hur skapa strategisk förnyelse genom så kallad kreativ förstörelse, vilken funktion och betydelse styrelsen har för bolagets värdeskapande samt hur man kan uppnå lönsamhet genom experiment i prissättning. Dessutom diskuteras strategier för att skydda sina varumärken, ägarfrågor i växande bolag samt robothandel och IoT.

Dagens huvudtalare är författaren och Sveriges förra statsminister Fredrik Reinfeldt som kommer att tala om globala trender och förändring samt hurdant ledarskap som behövs i turbulenta tider.

Under dagen presenteras även Hankens Årets Alumn.